Tasarımı Kaydet  Kapat

Sektörler

Turasistan'ın Hitap Ettiği Sektörler
Turizm Sektörleri ve Turizm Çeşitleri
  1. Dinlenme Turizmi : Eğlence ve boş zamanların değerlendirilmesinde dayanan bir turizm tipidir. Antalya , Bodrum gibi yerlere yapılan turistik geziler.
  2. Spor Turizmi : Spora ilgi duyan kişilerin spor karşılaşmalarına izlemek için bir yerden başka bir yere gitmeleri . Tuttuğu takımın maçları , Dünya şampiyonası…… vb
  3. Kültürel Turizm : Ülkelerin doğal ve kültürel değerlerini görmek folklorunu tanımak ve kültürel etkinliklere katılmak amacıyla yapılan geziler.Efes Festivali , Film festivalleri ..vb
  4. Dini Turizm : Dini açıdan kutsal sayılan mekanları gezip görmek amacıyla yapılan gezilerdir. Mekke , Medine , Konya , Efes , Kudüs…… vb
  5. İş Turizmi : İş adamlarının yapmış olduğu geziler. Fuar, panayır gibi yerlere yapılan geziler .
  6. Politik Turizm : Devlet adamlarının ve çeşitli politikacıların yapmış olduğu gezilerdir.
  7. Kongre Turizmi : Uluslararası nitelikte yapılan kongre,seminer, konferans gibi faaliyettir.
  8. Aile Turizmi : Dost ve akrabaları ziyaret etmek amacıyla yapılan gezilerdir. Özellikle dini  bayramlarda  aile turizminde artış görülür.
  9. Sağlık Turizmi : İnsanların sağlığına kavuşabilmek , tedavi olmak , ve doğanın şifa verici özelliklerinden faydalanmak amacıyla yaptıkları gezilerdir.

Katılan Kişi Sayısına Göre

Bireysel Turizm : Genelde öğrenci, okulunu yeni bitirmiş kişiler ve zengin gençlerin çoğunlukta olduğu, katılanları ferdi olarak seyahatlerini ve ihtiyaçlarını karşıladığı turizm türü.

Grup Turizmi : Çeşitli sosyal gruplardan oluşan insanların sayıları 11 ile 16 arasında oluşan toplulukların yaptıkları turizm türü.,

Kitle Turizmi : Geniş kitlelerden oluşan grupların genelde paket turları tercihlerinden oluşan turizm türü.

Katılanların Yaşına Göre

Gençlik Turizmi : 15-24 yaş arası gençlerin anne, baba ve diğer aile yakınları olmaksızın turizme katılmalarıdır.Tercihleri daha çok macera ve hareketli, değişime açık yerleredir.

Orta Yaş Turizmi : 25-54 (64) yaşları arasında olan bireylerin turizme katılmalarına verilen isimdir. Bu kesimin gezi zamanı genellikle yazın ve sayfiye yerleredir.

Üçüncü Yaş Turizmi : 55 (65) yaş üzerinde yaşlara sahip bireylerin oluşturdukları gruptur. Tercihleri dinlendirici ve sağlıkla alakalı yerleredir.

Katılanların Sosyo-Ekonomik Durumlarına Göre

Sosyal Turizm

Sosyal Turizm, ekonomik yönden zayıf olan kitlelerin birtakım özel önlemler ve kolaylaştırıcılar yolu ile turizm etkinliklerine katılmalarının sağlanmasından doğan bir turizm türüdür. Sosyal Turizmde ölçüt ekonomik güçtür. Bu grupta bulunanlar :

    • İşçiler
    • Memurlar
    • Emekliler
    • Gençler
    • Bedensel Özürlüler
    • Çiftçiler
    • Esnaf ve Zanaatkarlar

Sosyal turizmin temel özellikleri düşük fiyat, kar amacının bulunmaması ve toplu tüketimdir.

Sosyal turizmin amaçlarını şöyle sıralayabiliriz :

    • İnsanların, özellikle çalışan kesimin düşünce ve değer yargılarını genişletilmesi
    • Diğer insanlarla kendini kıyaslama ve sosyal kaynaşma alışkanlığının kazandırılması
    • Kendi ülke insanlarını tanıma olanağı sağladığı gibi, diğer ulusların milletleri ile yakınlaşma ve dostluk duygularının geliştirilmesi
    • Barış İçinde yaşamanın kitlelere ulaşan bir bilince dönüşmesi
    • Sosyal eşitliğin sağlanması, bunun sosyo-ekonomik yapı içinde yayılması
    • Yaşlılar için yeniden aktif bir yaşam ortamının yaratılması
   
Sosyal turizmin geliştirilmesi amacıyla yapılan çalışmalar :
    • Tatil kredileri
    • Ulaştırma araçlarında indirimli fiyatlar
    • Özel seyahat ya da tatil çeki kullanımı
    • Taksitle tatil imkanı
    • Konaklama tesisleri ile sosyal turizm bireyi arasında bağlantı kurulması
    • Tasarruf sandıklarının kurulması ve yaygınlaştırılması
    • Öğrenci yurtlarının özellikle gençlik turizmine yönelik olarak tatil döneminde turizme dönük olarak kullanılması
    • Kamu kamplarının kamu amaçlı kullanılması

Lüks (Selektif) Turizm

Yüksek gelir gruplarına özgü olan turizm türüdür. Bireyler, oldukça pahalı olan konaklama tesislerinde konaklar ve her türlü konforu bulunan transatlantiklerle seyahat ederler. Bu tür grupların en fazla itibar ettikleri turizm türleri arasında av turizmi, kumar turizmi vb. başta gelir.

Katılanların Amaçlarına Göre Turizm

Deniz Turizmi : Kişilerin deniz, kum, güneş üçlemesini talep ettikleri turizm türü.

Kongre Turizmi : Kongre amaçlı olan turizm hareketidir.

Sağlık Turizmi : Sağlık amacıyla özellikle termal kaynakların bulunduğu yörelere yapılan turizm hareketidir.

Çiftlik Turizmi : Kişilerin kırsal özlemlerini gidermek için yeşil alanlara yaptıkları turizm hareketleridir.

Av Turizmi : Bu turizm çeşidi avlanmak isteyen bireylere yöneliktir.

Golf Turizmi : Seçkin insanların gerçekleştirdiği bir turizm türüdür.

Karavan Turizmi : İstenilen yerlerde kalabilme ve ucuz olması bu turizmi cazip hale getirmiştir.

Din Turizmi : Dini yönden önem taşıyan merkezlere yönelik turizm hareketleridir.

Tarih Turizmi : Tarihsel yönden önem taşıyan yerlere yönelik yapılan turizm hareketleridir.
Teşekkürler: Songül AKŞAHİN