Tasarımı Kaydet  Kapat

Umre Nedir? Nasıl Umre Yapılır?

Umre Nedir? Nasıl Umre Yapılır?

Umre Nedir? Nasıl Umre Yapılır?

Umre yazılımı konusunda blog yazılarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Umre yapmak üzerine gelen sorular üzerine sizlere böyle bir yazı dizisi hazırladık. Umre, kelime anlamıyla ziyaret etmek anlamına gelir. Dinî açıdan bakıldığında ise, ‘Belirli bir zamana bağlı olmaksızın ihrama girerek Kâbe’yi tavaf etmek, Safâ ile Merve arasında sa’y yapmak ve tıraş olup ihramdan çıkmak suretiyle yerine getirilen ibadet’ anlamına gelir.

İnsanların ömürlerinde bir defa Umre yapmaları sünnettir. Hac ibadetinden farklı olarak, belirli bir zamanı olmaması, Arafat ve Müzdelife vakfesi ile kurban kesme ve şeytan taşlama görevlerinin bulunmamasıdır. Bu bakımdan hacca, "hacc-ı ekber" (büyük hac), umreye de "hacc-ı asgar" (küçük hac) denir.
Umrenin iki farzı bulunur. Bunlar ihram ve tavaftır. Bunlardan ihram şart, tavaf rükündür. Vacipleri ise sa'y ile traş olup ihramdan çıkmaktır.


Umre Nasıl Yapılır?

Umre ibadeti esnasında; İhrama giriş [İhrama ‘Niyet’ ve ‘Telbiye’ ile girilir. Erkekler iki parça örtüye bürünmek şartıyla, ayaklarına terlik giyerler. (İhram sadece umre ibadeti gerçekleştirilirken giyilir. Umre ibadeti dışında Umre yapacaklar istedikleri kıyafetle dolaşabilirler). Kabeyi Tavaf (Hacer-i Esved köşesinin hizasından başlayarak Kâbe’nin etrafında yedi defa dönerek yapılan ibadettir. Umre ibadeti içerisinde yapıldığı gibi, umrenin dışında ki istenilen her vakit Kabe'yi tavaf etmek mümkündür.) "Şüphesiz, insanlar için kurulan ilk ev elbette

Mekke'de, âlemlere rahmet ve hidayet kaynağı olarak kurulan Kâ'be'dir.” (Âl-i İmran, 96) Tavaf Namazı (Tavaftan sonra iki rekât tavaf namazı kılınır.) Safa ile Merve arası say (Safâ Tepesi’nden başlayarak Merve Tepesi’ne dört gidiş ve Merve Tepesi’nden Safâ Tepesi’ne üç dönüş) Saçları kısaltarak veya başı traş ederek ihramdan çıkış (Erkekler saçlarının ucundan bir miktar -en az bir cm kadar- keserek veya saçlarını dipten tıraş ederek, kadınlar da saçlarının ucundan bir miktar keserek ihramdan çıkarlar.) Umre belirtilen başlıklar dahilinde yapılan ibadetin adı olmasına rağmen, umre ibadetini gerçekleştirmek üzere çıkılan yolculuğun adı da bir süre sonra umre olarak anılmaya başlanmıştır. Yolculuk sırasında Mekke ve Medine şehirleri ziyaret edilir.

Tags: umre yazılımı umre